Tin tức nổi bật

Thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính có được tiếp tục sử dụng hóa đơn

Rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc việc thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty có được tiếp tục sử dung hóa đơn đã đặt in hay không

Giấy phép

Thủ tục cấp lại Giấy phép Bưu chính khi hết hạn

Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép Bưu chính

 

                04.37653863 - 0984.924.886

  Ms Ngọc

Google+

Đối tác

  • Abc
  • Abc
  • Abc
  • Abc
  • Abc
  • Abc