Về việc sử dụng hoá đơn GTGT, hoá đơn xuất khẩu

Công văn số 7310/BTC-TCT ngày 03 tháng 06 năm 2014 về việc sử dụng hoá đơn GTGT, hoá đơn xuất khẩu
Cập nhật: 6/21/2014 8:21:55 PM
Minh-Ngoc Về việc sử dụng hoá đơn GTGT, hoá đơn xuất khẩu

 

Ngày 03 tháng 06 năm 2014 Bộ tài chính có công văn số 7310/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng hoá đơn GTGT, hoá đơn xuất khẩu

 

Nội dung công văn số 7310/BTC-TCT như sau:

Kính gửi: 

                                        - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                            - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.                   

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Thuế và Cục Hải quan phản ánh vướng mắc trong việc sử dụng hoá đơn cho hàng hóa đã nhập khẩu để trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất hàng hóa nhập khẩu sang nước thứ ba. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

          1. Trường hợp doanh nghiệp tái xuất hàng hóa đã nhập khẩu để trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất hàng hóa nhập khẩu sang nước thứ ba, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT đều được chấp nhận.

          2. Về việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu từ ngày 01/3/2014

          Việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và công văn số 1412/TCT-CS ngày 25/4/2014 của Tổng cục Thuế (bản photocopy đính kèm).

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện. Các Cục Thuế, Cục Hải quan có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên địa bàn để biết và thực hiện./.

 

                                                                                                              KT.BỘ TRƯỞNG 

Nơi nhận:                                                                                             THỨ TRƯỞNG  

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TCHQ, Vụ CST, Vụ PC (BTC);

- Website Tổng cục Thuế;                                                                                  đã ký

- Vụ TVQT, KK, PC (TCT);

- Lưu: VT, TCT (VT, CS-2b). Ha                                                                    

                                                                    

                                                                                                               Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

   Tệp đính kèm: Download

Đối tác

  • liền kề lê trọng tấn
  • Thiết kế Website
  • Goldmark City
  • chung cư ecolife capitol
  • Abc
  • Vinhomes Trần Duy Hưng
  • Chung cư Goldmark City 136 hồ tùng mậu
  • Vinhomes Cầu Diễn
  • goldsilk complex
  • chung cư goldsilk vạn phúc